Intervju i Tidningen August

I dag kommer Tidningen August, om allt som berör Augustpriset, som en bilaga till Svenska Dagbladet. Där finns en intervju om vad Lilla Augustpriset betytt för mig sedan jag vann det år 2004. Du kan läsa den här!